WATCH VIDEO: "Ang akala ng asawa ko ay siya ang ama nang dinadala ko. Ang hindi niya alam, may nangyari sa amin ng long time friend ko."

Kailangan na nga bang sabihin ni Rain na hindi sa asawa niya ang ipinagbubuntis niya? Kailangan na nga rin ba niyang sabihin sa long time friend niya na siya ang ama nito?