WATCH VIDEO: Bes, namamali ka rin ba ng pronunciation sa mga brands na ito?