WATCH VIDEO: Alamin kung ano ang pangyayari sa interview ni Bes Shai Tisai sa bandang Apartel!
Ang Apartel ay nag fofocus sa soul music, RnB, funk, and semblance of jazz.
Alam niyo ban a ang una nilang nilabas na album ay “Inner Play” at inilab ...See More

Bes DJs