ON-AIR NOW:

January 16 - 22

 • 8See Tình

  Hoang Thuy Linh

  Uây uây uây uây
  Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
  Anh ơi anh à
  Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy
  Bae bae bae bae
  Em nói từ đầu baby can you stay
  Mai đi coi ngày
  Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy
  Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui
  Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười
  Nếu em làm như thế trông em có hâm không (điên điên điên lắm)
  Đem ngay vô nhà thương đem ngay vô nhà thương
  Đem ngay vô nhà anh để thương
  Giây phút em gặp anh là em biết em see tình
  Tình tình tình tang tang tính tang
  Tình tình tình tang tang tang
  Giây phút em gặp anh là em biết em see tình
  Tình đừng tình toan toan tính toan
  Tình mình tình tang tang tang tình
  Yah yah
  Anh tính sao giờ đây anh tính sao
  Yah yah
  Anh tính sao giờ đây anh tính sao
  Tới đâu thì tới tới đâu thì tới
  Em cũng chẳng biết tới đâu (tới đâu)
  Nếu yêu là khó không yêu cũng khó
  Em cũng chẳng biết thế nào (thế nào thế nào)
  Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm (nhưng)
  Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim
  Ấy ấy ấy chết em rồi
  Ấy ấy chết thật thôi
  Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui
  Nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn
  Nếu em làm như thế trông em có hâm không (điên điên điên lắm)
  Đem ngay vô nhà thương đem ngay vô nhà thương
  Đem ngay vô nhà anh để thương
  Giây phút em gặp anh là em biết em see tình
  Tình tình tình tang tang tính tang
  Tình tình tình tang tang tang
  Giây phút em gặp anh là em biết em see tình
  Tình đừng tình toan toan tính toan
  Tình mình tình tang tang tang tình
  Yah yah
  Anh tính sao giờ đây anh tính sao
  Yah yah
  Anh tính sao giờ đây anh tính sao

  « Back to Top 20 Songs

See Tình

Hoang Thuy Linh

Uây uây uây uây
Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à
Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy
Bae bae bae bae
Em nói từ đầu baby can you stay
Mai đi coi ngày
Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy
Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui
Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười
Nếu em làm như thế trông em có hâm không (điên điên điên lắm)
Đem ngay vô nhà thương đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương
Giây phút em gặp anh là em biết em see tình
Tình tình tình tang tang tính tang
Tình tình tình tang tang tang
Giây phút em gặp anh là em biết em see tình
Tình đừng tình toan toan tính toan
Tình mình tình tang tang tang tình
Yah yah
Anh tính sao giờ đây anh tính sao
Yah yah
Anh tính sao giờ đây anh tính sao
Tới đâu thì tới tới đâu thì tới
Em cũng chẳng biết tới đâu (tới đâu)
Nếu yêu là khó không yêu cũng khó
Em cũng chẳng biết thế nào (thế nào thế nào)
Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm (nhưng)
Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim
Ấy ấy ấy chết em rồi
Ấy ấy chết thật thôi
Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui
Nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn
Nếu em làm như thế trông em có hâm không (điên điên điên lắm)
Đem ngay vô nhà thương đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương
Giây phút em gặp anh là em biết em see tình
Tình tình tình tang tang tính tang
Tình tình tình tang tang tang
Giây phút em gặp anh là em biết em see tình
Tình đừng tình toan toan tính toan
Tình mình tình tang tang tang tình
Yah yah
Anh tính sao giờ đây anh tính sao
Yah yah
Anh tính sao giờ đây anh tính sao

We use cookies to ensure you get the best experience on YesTheBest.com.ph. By continued use, you agree to our privacy policy and accept our use of such cookies. Find out more here.

Copyright 2019. Yes The Best 101.1. All Rights Reserved.
Privacy Policy | Term of Use