New Upload

Morning Good Vibes With Brisom!

Bes alam niyo ba? Ang Brisom ay na-nominate bilang Best Emerging Band sa Yahoo Celebrity Awards 2014 at na-feature rin sila as Artist of the Month (July 2014) for Radio Republic. At kamakailan lang ay nanalo ang Balewala Music Video bilang Favorite Rock Video sa Myx Music Awards 2018.